Pisces

RSS
Em không biết nên bắt đầu từ đâu? Một tin nhắn, một cuộc điện thoại, hay chỉ đơn thuần chờ đến ngày anh chủ động nói em hãy đến nơi đây?
Anh àh, tâm hồn anh quá đỗi đẹp, quá đỗi cuốn hút em.
Sau bao nhiêu lâu em mới gặp được một người như anh nữa?
Người ta nói phải đấu tranh vì tình yêu, nhưng em sợ…
Sợ những bắt đầu, những cãi vã, những hờn ghen. Vậy mà trái tim em cứ không ngừng nghĩ về anh.
Em có được để kệ tim yêu?

Em không biết nên bắt đầu từ đâu? Một tin nhắn, một cuộc điện thoại, hay chỉ đơn thuần chờ đến ngày anh chủ động nói em hãy đến nơi đây?
Anh àh, tâm hồn anh quá đỗi đẹp, quá đỗi cuốn hút em.
Sau bao nhiêu lâu em mới gặp được một người như anh nữa?
Người ta nói phải đấu tranh vì tình yêu, nhưng em sợ…
Sợ những bắt đầu, những cãi vã, những hờn ghen. Vậy mà trái tim em cứ không ngừng nghĩ về anh.
Em có được để kệ tim yêu?